Vyberte stránku

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro nákup voucheru a objednávky termínu 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Faryna CZ sro se sídlem Sicherova 1652/7 , 19800, Praha 9,Kyje , IČ 02864461, zapsané u Městského soudu v Praze soudu, C 224511/MSPH (dále jen „Správce“), aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala vaši emailovou adresu, jméno , příjmení a tel číslo 

2. Emailová adresa a další údaje budou zpracováni za účelem zařazení do databáze pro zaslání informace ohledně objednání termínu,  pro zasílání obchodních sdělení týkající se činnosti Správce a to po dobu nezbytné nutnou nebo  jednoho roku od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo naopak souhlas nevezmete zpět. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu prodluzovani.ras@email.cz . Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme